10 Kwi

I STAŁA SIĘ ŚWIATŁOŚĆ

Jestem dziełem designu Boga. On jest moim Słoneczkiem. Utkano mnie ze Światłości. Wielki Wybuch Jego miłości, którą umiłował mnie zanim świat stał się, usprawiedliwia mnie – za free. Ciebie również.

Rozpal ogień Twej miłości, Panie, czyli "Come on Baby light my fire". Chrześcijańskie demoty projekt Dayenu design for God

W naszych ciemnościach rozpal ogień Twej miłości, Panie, czyli „Come on Baby light my fire”. Chrześcijańskie demoty projekt Dayenu design for God + Jedi (Gwiezdne wojny)

GWIEZDNE WOJNY

Z Nim ciemność nie będzie ciemna, bowiem nawet podczas najbardziej mrocznych chwil naszego życia, możemy wołać do Niego, który jest Światłością. Prawdą. Naszym Zbawieniem. Niech jeszcze mocniej rozpali ogień Swej miłości. Rozproszy noc. Niech nadejdzie świt i Jego zmiłowanie.

Z dzisiejszej ewangelii: „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.” [J 3,19-21]